× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

BONA-MED

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy - Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Informacje o komórce

Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy inny niż psychiatryczny

Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna

Zakres świadczonych usług:

  • Choroby wewnętrzne
  • Medycyna paliatywna


Adres

12-420 65 00
Siemaszki 17
31-202 Kraków

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1